Disclaimer en Privacy

Onze website is uitsluitend bedoeld om algemene informatie te geven over wooncoöperatie middeldure huurwoningen 33Bovengronds.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Onjuistheden en onvolkomenheden kunnen voorkomen of informatie kan inmiddels verouderd zijn. Aan de op deze website aangeboden informatie kunnen dan ook op geen enkele manier rechten worden ontleend.

Wij hebben het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.

Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de informatie op websites waarnaar via hyperlinks wordt doorverwezen.

Niets op deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van onze wooncoöperatie worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of op enigerlei wijze worden verveelvoudigd, met uitzondering van de beperkingen die bij de wet zijn gesteld en behalve indien dat nodig is voor het zo efficiënt mogelijke gebruik van deze website.

Privacy 

Deze website maakt gebruik van zogenoemde Google Analytics-cookies om bezoekersgedrag te kunnen analyseren en onze informatie voor u daarop aan te passen;

  • Om uw privacy te garanderen is er in dit verband een bewerkersovereenkomst met Google afgesloten, waarin zowel Google als wij aangeven ons in alle opzichten aan de privacywetgeving te zullen houden;
  • Daarom worden uw bezoekgegevens aan onze website volledig anoniem verwerkt;
  • En delen wij op geen enkele wijze gegevens met Google;
  • Daarom maken wij ook geen gebruik van Google diensten in combinatie met Google Analytics-cookies;
  • Uitsluitend met uw instemming en door verzending van het registratieformulier, verzamelen wij persoonlijke gegevens waarmee wij op verzoek uw belangstelling voor onze wooncoöperatie vastleggen;
  • De op door ons op deze wijze verzamelde gegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om contact met u te kunnen onderhouden over uw belangstelling voor onze wooncoöperatie.